Недвижими имоти

5520 Лесидрен, България

5520 Лесидрен, България

Description

Концесия „КОШАРАТА                                

статус: септември 2017 г                                                          гр София

 

                                П Р Е Д С Т А В Я Н Е

на

концесия „КОШАРАТА”

находище на скалнооблицовъчен тип суровина – /червени пясъчнициза производство на разнокаменни изделия и облицовки- павета, плочи, бордюри и др./, разположено в землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч (Централна северна България)

                                                           Предговор

Фирма е регистрирана в България, гр.София в съответствие с българското законодателство и е с основен предмет на дейност „проучване, производство и търговия със скалооблицовачни, инертни и строителни материали и др.”

Правен статут на концесия „КОШАРАТА”

В съответствие с действуващия Закон за подземните богатства в България, фирмата е осъществила специализирани геоложки изследвания в редица актуални райони от територията на Централна северна България с цел локализиране на възможно най-перспективната площ за проучване на ново находище на скалнооблицовъчен тип пясъчникова суровина и още по-точно на т.нар. червени пясъчници – „кирчевит”, годни за добив на малки блокчета (кадемета) – перфектна изходна суровина за производство на най-различни по големина павета и облицовъчни плочи.

Изготвени са всички необходими геоложки карти, документи и заявления пред оторизираните за целата български държавни органи за придобиване на лицензионни права за проучване на такъв тип суровина в конкретна проучвателна площ.

Въз основа на Разрешение № 40/30.04.2003 г. от МРРБ, сключен  договор с МРРБ от 30.06.2003г. и Анекс №1 от 01.07.2004 г. за търсене и проучване на подземни богатства по чл.2, т.6 от ЗПБ в разрешената за проучване площ е извършен комплекс от геологопроучвателни работи, в резултат на които е установено ново находище на скалнооблицовъчни материали-пясъчници, годни за използване на декоративни облицовки и настилки.

 

View on map / Neighborhood

Features

Features:

  • с концесия за 30 години
This style property is located in Лесидрен is currently and has been listed on JAPA ESTATE. This property is listed at € 600,000.00. It has bedrooms, bathrooms, and is 120000 m². The property was built in year.